SAMBUTAN

Selamat datang di
http://460033.blogspot.com
SARANA INTERAKTIF BERBAGI! http://460033.blogspot.com sangat mengharap sumbangan berbagai artikel dari para Pembaca yang budiman. Kesempurnaan hanyalah milik-Nya makadariitu http://460033.blogspot.com sangat mengharap kritik dan saran dari Pembaca. Rachmat W. P.

Selasa, 28 April 2009

KAMUS BAHASA NIAS _ P-T

P
pade kb hebat; jago. Barangkali inilah satu dari sedikit kata Li Niha yang berawalan p, selain siapa puti (lih. Hammerle, J.: Asal-usul masyarakat Nias - Sebuah interpretasi). Pade mungkin serapan dari luar, dari kata padat atau padek (bahasa Minang). Pade sibai manu da’ö, lö irai kala wadousa. Ayam (adu) itu hebat sekali, tak pernah kalah berlaga.

R
ra’a kki iris, potong kecil-kecil. Ra’a mbulu gowi ö mbawi. Iris daun ubi untuk makanan babi. Ra’a göda bulu geu, ba rino aefa da’ö. Irislah sayur kita, lalu masak.
ra’u kki tangkap.
rafe kb rapat, pertemuan. So rafe sebua mahemolu ba gödo Cama. Ada rapat besar besok di kantor Camat.
rambe kb jambang. Niha sorambe. Orang yang berjambang.
rami kb ramai. Rami sibai niha ba wangowalunia. Ramai sekali orang pada pesta perkawinannya.
rara dödö kki hibur. arara dödö terhibur.
rasa kki pecahkan. arasa pecah.
raso kb rasa. Afeto raso mbulu mbala. Pahit rasa daun pepaya
raŵi kki sobek. Böi raŵi garate da’ö, moguna nasa. Jangan sobek kertas itu, masih berguna. rarawi i sobeki. arawi sobek.
raya 1. selatan. La’otarai moroi raya Telukdalam. Mereka dari Telukdalam (yang terletak di Nias sebelah selatan) Niha raya. Orang Nias Selatan. 2. hulu sungai. Lihat artikel: Ahole Yöu, Aso’a Yöu, Miyöu Lala Nidanö
ri’i kb
rike ks turun stamina fisik secara serius karena cedera berat (misalnya karena olah raga), kerja fisik yang keras atau karena sakit. No rike ia, tebai sa’ae fafoli. Kondisi fisiknya sudah melemah, ia tidak bisa lagi main voli.
riri kb penderitaan yang luar biasa. Itörö riri we’asonia bakha ba gurunga. Dia menderita luar biasa selama dalam penjara.
röfa kb salib. Röfa Keriso Salib Kristus. Laforöfa Disalibkan.
römba kb Semacam ‘perahu’ atau ‘pelampung’ yang dibuat dari kayu atau batang pisang yang kebetulan ada di sungai, untuk menyeberangi bepergian mengikuti arus sungai. Iza döla gae, da tabali’ö römbada Itu batang bisa, kita jadikan pelampung.
rongo kki dengar. Ebua’ö limö, lö urongo-rongo. Besarkan suaramu, aku tidak dengar.
röngö-röngö kb alis
rörö kb, kki alihkan perhatian, pengalih perhatian. Rörö ira wahuhuosa ena’ö böi anakhö ira wombase’ö. Ajaklah mereka berbincang-bincang (sebagai pengalih perhatian) supaya mereka tidak bosan menungu.
rungö kki gertak. Böi rungö-rungö manö niha. Jangan suka menggertak orang.
rurusa kki panggil. Rurusa khöda manu, tabe göra. Panggil ayam, kita kasih makanan. Ruö … ruö … adalah kata yang dipakai untuk memanggil ayam dalam Li Niha.

S
sa’ae, sa’e lagi. Lö u’a sa’e, no abusodo. Aku tidak makan lagi, aku sudah kenyang. Lö mohalöwö ira sa’e. Mereka tidak bekerja lagi. So nasa ? Lö sa’e. Masih ada ? Tidak ada lagi.
sagö kb atap. Sagö nomo. Atap rumah
salahi kb pengganti; wakil. Mofökhödo, tebai möido, ufatenge sa zalahigu. Saya sakit, saya tidak bisa datang, namun saya akan mengirim wakil/pengganti saya.
salatö ks segan. Salatödo wangandrö tolo khönia. Saya segan meminta tolong kepadanya.
salo kb lantai.
samba kb jambu air.
sanu kki tebus. No isanu laeduru ana’a nigadegönia. Dia telah menebus cincin emas yang digadaikannya.
saombö kb cawat. Pakaian pelapis bagian bawah badan laki-laki di zaman dahulu; dibuat dari kulit kayu yang telah diolah.
sato kki ikut ambil bagian. Böi sato ndra’ ugö ba gowuloa da’ö. Jangan ikut serta dalam perkumpulan itu.
sia’a 1. sulung. Ono sia’a. Anak sulung 2. yang pertama sia’a gadulo telur pertama. 3. sia’agö utamakan; prioritaskan. Mangosia’agö soguna ba mbarahao. Mengutamakan kepentingan orang banyak / publik.
sido ks menderita atau tidak fit secara fisik akibat kerja fisik yang berat (mengangkat beban berat, olah raga) di masa lalu. Sido ia ba wonoronoro sagabua. Dia menderita karena mengangkat beban-beban berat.
sigi kb kerang kecil
sikho kb bahaya, hal yang mendatangkan bahaya.
sikhö kk semut
sila kki belah. Sila khöda lewuö. Belah bambu untuk kita.
simbi kb rahang. Simbi mbawi. Rahang babi.
simbo kb asap. Simbo roko. Asap rokok.
simo kb timah.
si’o kb tongkat. Si’o ue. Tongkat dari rotan.
si’u kb siku. Afökhö zi’ugu. Siku saya sakit.
siwa sembilan Siwa nga’eu Sembilan ekor Siwa wulu Sembilan puluh
siwö kb kepiting besar.
sodo kb alat penderes getah/karet. Wa’atarö sodo da’a. Penderes ini tajam sekali.
sole kb tempurung. Ozaragö khöda zole. Kumpulkan tempurung (untuk kita).
sukhu 1. kb/kki sisir. Hezo khöda zukhu, da usukhu mbugu. Mana sisir, aku mau menyisir rambut. 2.kb sejenis tumbuhan mirip tebu yang hidup di dataran rendah, terutama di tepi sungai.
sulö kb balasan. Lö sulö wa’erege dödömi. Tiada balasan jerih payah kalian. sulöni balas. Böi sulöni zi lö sökhi faoma si lö sökhi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
sura 1. kki tulis. Sura döimö ba garate. Tulis namamu di kertas. manura menulis. 2. kb surat; buku, kitab. No ubaso zuramö si’afuria. Saya sudah membaca suratmu yang terakhir.

T
taba kki potong. Taba khöda lewuö Potong bambu untuk kita. Itaba manu amada = Manaba manu namada. Ayah memotong ayam.
tabaisi
tabalö
tabe kki tabik; salam fatabe = fara’u tanga bersalaman
taboi kki halau Taboi manu da’ö Halau ayam itu. Manaboi Menghalau
tabu, talabu mari; ayo.
tabusi kki tebus. Me no möi yawa mböli gitö, awhena tola itabusi kabu nigadegönia ba niha. Setelah harga karet naik, dia baru mampu menebus kebun yang dia gadaikan kepada orang.
takile ks mengkilap.
talake kb penghubung. Kata talake sangat dikenal di kalangan pemuda/i Nias zaman dulu. Talake adalah orang yang berfungsi sebagai penghubung antara dua insan berlawanan jenis yang ingin menjalin cinta. Talake menyampaikan kiriman (dalam bentuk pesan lisan, surat atau materi seperti sapu tangan, minyak wangi, dsb.) dari satu pihak kepada pihak lain dan sebaliknya. Talake umumnya adalah orang yang dikenal baik oleh kedua pihak dan juga keluarga dari kedua pihak. Bandingkan dengan liaison.
talifo kb telepon. Fatalifo bertelepon.
talu 1. kb perut. Wa’ebua dalumö ka’i. Besar sekali perutmu. 2. tengah. Ba foto da’ö, ya’ia zidadao ba dalu. Di foto itu, dialah yang duduk di tengah. 3. di tengah-tengah berlangsungnya suatu keadaan atau kejadian. Ilau mofanö ba dalu deu toho. Ia pergi di tengah-tengah hujan lebat. Awena so ia ba dalu rafe. Dia baru datang di tengah berlangsungnya rapat. 4. talu waya kebohongan, isapan jempol, atau yang berkaitan dengan itu.
tamböyö kb ketupat. Ba wabalisa ndröfi ma na ahatö Hari Rayo ba oi zara mamazökhi tamböyö niha. Pada pergantian tahun atau menjelang Hari Raya setiap orang pada membuat ketupat.
tandra 1. tanda; bukti.
tandre ks bangkrut. Wa’ebua kala ia ba mai, irege tandre. Dia kalah besar berjudi, sampai bangkrut.
tandro kki tahan Tandro manö mbalö nigogohemö, böi aliwa. Tahan saja ujung yang kamu pegang, jangan bergerak.
tanö 1. kb tanah; pulau. Tanö soyo Tanah merah Tanö Niha Pulau Nias Tanö Jawa Pulau Jawa. 2. kki tanam Tanö khöda gae. Tanam pisang. Mananö gowi Menanam ubi jalar
tanömö 1. kb benih. Böi mihöri mi’amawa khöda gulitö, miröi khöda mai’fu tanömö. Padi jangan dijual semuanya, tinggalkan sedikit untuk benih.
taringöngö kb sejenis kumbang berbisa berwarna hitam dan daerah lehernya berwana kuning atau putih kekuning-kuningan. Taringöngö suka melobangi kayu untuk tempat tinggalnya.
ta’unö kb kotor. Böi badu nidanö da’ö, no ta’unö. Jangan minum air itu, sudah kotor. sita’unö racun. Mokeha-keha manö ia, lawa’ö no i’a zitaunö. Dia batuk-batuk terus, konon dia diracuni.
tawuo kb tumbuhan / daun sirih.
teatea kb kecoa.
tebai 1. lemah, tak bedaya. Tebai sibai ndra’o, awena mofökhödo. Saya lemah sekali, baru sakit. 2. tidak bisa; tidak mampu. Tebai i’asiwai halöwönia. Dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. 3. tidak boleh (dilarang). Hadia tola faodo khömi ? Tebai ! Apakah saya boleh ikut dengan kalian ? Tidak boleh !
tebu kki lempar. Fatebu kara ira. Mereka saling melempar dengan batu.
tekho 1. kk. mengeluarkan (memuntahkan) susu yang belum sempat tertelan. Tekho nakhida. 2. kb. cairan susu segar yang keluar dari mulut bayi. Afönu tekho nakhida.
tesafo Sin. alimbama
tesao kambuh
teteho kb lalat yang mengerumuni bangkai.
teu 1. kb hujan. Abölö sibai deu ma’ökhö, lö ta’ila mohalöwö. Hujan deras sekali hari ini, kita tidakbisa bekerja. 2.kki petik. No asoso khöda magi, ae teu. Manggis sudah masak, petiklah.
te’u kb tikus. Ahori ifakiko te’u khöda wakhe ba laza. Padi kita di sawah habis dirusak tikus.
tödö kb 1. jantung. Fökhö tödö. Penyakit jantung. 2. hati. Ada sejumlah kata sifat yang turun dari pengertian (2) di atas, yang berkaitan dengan “perasaan”. abu dödö sedih. Abu dödögu. Hatiku sedih. afatö dödö kecewa afökhö dödö sakit hati; iri hati. afusi dödö bersih / lurus hati. amehe dödö menyangsikan kemampuan seseorang. ebolo dödö sabar; memaklumi. ebua dödö besar hati. erege dödö capek. mate dödö terlena, tidak waspada. obou dödö busuk hati. owökhi dödö haus.
toho kb tombak.
töla kb 1. tulang. Töla mbawi Tulang babi. Wa’afuo ia, hatö töla. Kurus sekali dia, tinggal tulang 2. batang Töla nohi Batang kelapa.
tölö kb telan.
tölötölö kb kerongkongan.
tömba kb dagu.
töri-töri kb kipas
torofe kb terompet. Mamoli torofe ia. Ia membunyikan terompet. bunga torofe. Bunga terompet.
torosi kb lonceng.
toru kb terong
tötö’u kki 1. kejutkan sin. hafa’ö. 2. mengira, menyangka.
töwa kb kantong besar biasanya anyaman dari kulit kayu untuk menyimpan / mengangkut padi.
töwö kki cukur, gunduli Töwi gambimö, wa’anau Cukur jenggotmu, panjang sekali. Ni itöwö högönia ga’ada. Abang telah mencukur kepalanya.
töwua kb tunas kelapa (benih kelapa). Töwua dihasilkan dengan membiarkan buah kelapa yang sudah tua dengan cara digantung di tempat yang lembab atau ditaruh dalam pot berisi tanah. Setelah beberapa lama, akan tumbuh tunas dari bagian atas kelapa tersebut. Di Nias, töwua yang terbawa arus air dipercaya bisa menjadi obat.
tu’a kb santan. Tu’a mbanio. Santan kelapa.
tufo kb tikar. Tufo biasanya dibuat / dianyam dari keleyömö, tumbuhan yang hidup di rawa-rawa. Sebelum dijadikan bahan tikar, batang keleyömö dipotong, lalu dengan pisau kecil satu sisi dari batang yang berpenampang segitiga itu dilepas, sehingga yang tinggal adalah belahan batang keleyömö yang pipih berbentuk pita. Pita ini dijemur, lalu setelah kering di”gepeng”kan lagi dengan melewatkannya di antara pisau dan jempol jari kanan sementara jari-jari tangan kiri menarik. Proses menganyam tufo baru dilakukan.
tumba 1. alat ukur (su’a-su’a) isi beras, padi, jagung atau kacang-kacangan, juga dipakai untuk mengukur isi minyak tanah/minyak goreng. 2. satuan isi beras, padi, jagung atau kacang-kacangan yang setara dengan 1.5 liter. Beras sebanyak 1 tumba beratnya kurang lebih 1.5 kg. Ha’uga tumba/dumba mböra ni’ölimö ? Berapa tumba beras yang kamu beli ? Lihat juga: ngaso’e, lauru, hinaoya, kata, teko, aso.
tundro Seseorang yang dibenci atau tidak disukai (dan karenanya selalu ingin dihindari) disebut tundro hörö No tobali tundro hörö ia börö wa’alösökhinia Dia dibenci (tidak disukai) karena kejahatannya.
tungö kb kuman.
turia kb kabar. Hadia duria ? Turia si sökhi. Apa kabar ? Kabar baik.
turu kb jari. Turu sebua Jempol. Turu luo Telunjuk. Turu lawa Jari tengah. Turu mani Jari manis. Turu siakhi Kelingking.
tuwa kb racun ikan, baik berupa bahan kimia yang di Nias dikenal dengan nama air mas maupun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tuwa, terutama dari bahan kimia, merupakan penyebab utama punahnya berbagai jenis ikan di Nias.
tuyu kki pilih. Tuyu zomazi’ö. Pilih kesukaanmu. Tuyu zalahimö ba ngai zamatörö. Pilih wakilmu di DPR

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda, sumbangsih Blog saya...