SAMBUTAN

Selamat datang di
http://460033.blogspot.com
SARANA INTERAKTIF BERBAGI! http://460033.blogspot.com sangat mengharap sumbangan berbagai artikel dari para Pembaca yang budiman. Kesempurnaan hanyalah milik-Nya makadariitu http://460033.blogspot.com sangat mengharap kritik dan saran dari Pembaca. Rachmat W. P.

Jumat, 07 Januari 2011

Panca Laksita Tama

Piwulang saking para pinisepuh dumateng kautamanipun jejering manungsa ingkang saged kangge panutan kawulanipun :
  1. Memayu hayuning bawana, werdine : Tansah marsudi mbangun pribadine dewe.
  2. Memayu hayuning sesama, werdine : Kudu bisa gawe tentreme para kawulane.
  3. Dados juru ladosing bebrayan ingkang sae, werdine : Punapa ingkang dados ka[erluanipun para kawulanipun, kedah dipun penggalihaken ingkang saestu.
  4. Sadaya keputusanipun tansah adamel senenging tiyang sanes, adil, hambeg paramaarta.
  5. Sadaya tumindakipun linandhesan tresna welas asih dhumateng sinten kemawon.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda, sumbangsih Blog saya...