SAMBUTAN

Selamat datang di
http://460033.blogspot.com
SARANA INTERAKTIF BERBAGI! http://460033.blogspot.com sangat mengharap sumbangan berbagai artikel dari para Pembaca yang budiman. Kesempurnaan hanyalah milik-Nya makadariitu http://460033.blogspot.com sangat mengharap kritik dan saran dari Pembaca. Rachmat W. P.

Jumat, 07 Januari 2011

Panatacara Upacara Kirab Temanten (1)

Panatacara Upacara Kirab Temanten (1)

Para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu luhuring budi, keparenga sedya temanten sarimbit badhe jengkar saking sasana rinengga, arsa kinirapaken wonten ngarsaning para tamu, tumunten manjing sasana busana, saperlu rucat busana kananredran, santun busana kasatriyan. Tataning kirab sinanggit ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Kados-kados sampun samekta ing gati para paraga ingkang badhe njengkaraken putra temanten, menggah kaleksananing sedya kawula sumanggakaken dhumateng para ingkang piniji. Jengkaring Sang Suba Manggala lamun cinandra kawistara piyaking ngarsa tangkep ing wuri ( Gending Ayak-ayakan laras pelog pathet barang ), utawi binarung rerepan Sekar Pangkur Gedhong Kuning, laras pelog pathet barang. Wondene jengkaring temanten sarimbit saking sasana wiwaha tumuju sasana busana binarung ungeling Ketawang Langengita Srinarendra, laras pelog pathet barang.
Rerepan Sekar Pangkur Gedhong Kuning.
  • Singgah singgah kala singgah
  • pansuminggah durga kala sumingkir
  • singa hama singa wulu
  • lan suku sing asirah
  • singa tenggak miwah kala singa buntut
  • padha sira suminggaha
  • muliha ing asal neki
Satelasipun rerepan Pangkur meniko, kalajengaken Ayak-ayakan, laras pelog pathet barang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda, sumbangsih Blog saya...