SAMBUTAN

Selamat datang di
http://460033.blogspot.com
SARANA INTERAKTIF BERBAGI! http://460033.blogspot.com sangat mengharap sumbangan berbagai artikel dari para Pembaca yang budiman. Kesempurnaan hanyalah milik-Nya makadariitu http://460033.blogspot.com sangat mengharap kritik dan saran dari Pembaca. Rachmat W. P.

Jumat, 07 Januari 2011

Panatacara Kirab II Kasatriyan

Panatacara Kirab II Kasatriyan

Para rawuh saha para lenggah wonten ganda sumerbak arum katiyubing samirana manda, sung sasmita bilih putra temanten anggenipun ngrasuk busana kasatriyan sampun pari purna keparenga sedya humarak sowan malih wonten ngarsa panjenengan sadaya, kaladuking atur winastan kirab kasatriyan, hambok bilih sampun samekta ing gati sawega ing dhiri, kasumanggakaken dhumateng para-para ingkang paniji, kiraping putra temanten binarung ungeling ketawang Subakastawa, sumngga nun nuwun.
Iringan gending subakastawa saged dipundut : wonten mriki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda, sumbangsih Blog saya...